Architektura měst - VASFOTOGRAF.COM

Architektura měst

Města se v průběhu staletí stala centrem lidských aktivit. Stahoval se do nich společenský a obchodní život, lidé do nich vyráželi za kulturou, obchodem a vzděláním. Velká města prosperovala jak ve starověku, tak v nedávné minulosti a mají svůj podíl na rozvoji lidstva.

Moc velkých říší povstala z budování jejich velkých měst.

V dnešní době žije ve městech přes 3 miliardy lidí a statistika říká, že již v roce 2007 překročil počet obyvatel žijících ve městech obyvatelstvo venkova. V posledních 50 letech se stal život ve městech nedílnou součástí lidské existence. architektura_foto_1600px (60)

Společným znakem nových moderních budov jsou materiály jako sklo, ocel a beton.

Některá světová města jsou téměř bez hranic, jejich populace se rozrůstá. V evropských městech se počet obyvatel ustálil na několika stech tisíc a jejich velikost spočívá především v jejich historickém významu. Největší a nejstarší z nich se mohou pochlubit svou tisíciletou historií, jiná mohou nabídnou historii trvající pouze několik století.

Večerní pařížská nábřeží

Fotografie historických center měst

Přesto však se v dnešních městech setkáváme s historií v podobě historických staveb, které zde zůstaly zachovány a my se musíme snažit zanechat toto dědictví pro další generace. Stejně tak si dnešní doba žádá nová řešení, kterými rozšiřuje stávající městské aglomerace o moderní stavby, kterými jsou města přetvářena a rozšiřována tak, aby naplnily potřeby doby.

 

 

Města české republiky

Moderní architektura

Přeneseme-li se v historii blíže k dnešku, nesmíme opomenout města jako italské Benátky nebo Florencie, hanzovní města severní Evropy od Lübecku přes Bruggy až po Londýn. Každé z těchto měst zažilo období rozkvětu a bohatství, kdy mocně podporovalo vědy, umění, architekturu a později také průmyslový rozvoj. Některé z těchto historických měst si zachovalo svou velikost a důležitost, jiná musela čelit těžkým obdobím a v některých případech celkovému úpadku.

Na přelomu 19. a 20. století se téměř všechna velká města nacházela v Evropě nebo v Severní Americe. Londýn, New York, Paříž a Berlín dominovaly procesu modernizace ve světě, kde se poprvé objevily první motorová vozidla, začal růst prvních mrakodrapů (označení které bylo poprvé použito roku 1880 v USA pro budovy vyšší než 10 podlaží). Podle posledních předpovědí budou do roku 2030 všechna světová velkoměsta koncentrována v Asii. Dnes se k hranici třiceti milionů obyvatel blíží jen aglomerace Tokia. Během následujících let by jej mohla následovat města jako Bombaj, Šanghaj, Bangkok či Jakarta. Ke slovu jistě přijdou i rozvíjející se čínská města.

architektura_foto_1600px (57)

Moderní architektura a její fotografie
Rychlý populační růst nastal díky novému způsobu života, který zapříčinil, přerod člověka lovce a sběrače (Homo sapiens) z jeho kočovného života na konci doby ledové. Ten byl umožněn nejen lepšími klimatickými podmínkami osídlením míst bohatých na dostatek potravy a úrodnou půdu, ale také učinění objevů. Ty našim předkům poskytli nové možnosti.

Virtuální prohlídky zajímavých měst prostřednictvím mých fotografií.

Od tohoto okamžiku dochází k urychlení lidských dějin a to nejen díky zmiňovaným objevům a technice, kterou se naši předkové naučili používat, ale také díky nabitým schopnostem a vědomostem volit lépe rostlinné druhy, které obsahovaly správné výživné látky. Byly vytvořeny první osady, kde člověk začal domestikovat rostliny a zvířata (ovce, kozy, skot). Vznikly vesnice a větší sídla, která umožnila položit základy strukturované společnosti, v nichž naši předkové začali zastávat různé role a funkce. Skrze tyto primitivní zkušenosti se spolužitím vzniklo řecké polis, římské urbs či civitas a současné město.

Podoba měst 21. století a jejich infrastruktura se bude muset přizpůsobit vývoji.

Ve srovnání s obdobím po 2. světové, kdy poprvé začala narušovat rovnováhu lidského života na zeměkouli demografický růst, přišla ke slovu potřeba nového řešení. Nárůst dopravních prostředků si v dnešních městech žádá změny, proto musíme očekávat, že podoba měst 21. století a jejich infrastruktura se bude muset přizpůsobit tomuto vývoji. Nechme se překvapit tím, co nám budoucí vývoj přinese.

Prostřednictvím této stránky se Vám pokusím zprostředkovat virtuální prohlídku zajímavých měst ať již těch, která mají svou slávu za sebou a dnes svým návštěvníkům představují historickou stopu dřívějších časů či těch, které se stále rozvíjejí a rostou a jejich velikost je tu s námi pořád.

Komentáře

comments