Národní technická knihovna - VASFOTOGRAF.COM

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna – místo hodné k zamyšlení

V roce 2006 započala stavba Národní technické knihovny (NTK) v areálu technických vysokých škol v Praze 6-Dejvicích. V září 2009, kdy byla budova slavnostně otevřena veřejnosti, změnila knihovna název na Národní technická knihovna.

V nové budově v Dejvicích jsou přístupné knihovní fondy NTK (původně Státní technické knihovny) a část fondů knihoven Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Budova NTK pojme více než 1,7 milionu svazků. Nejžádanější tituly jsou volně přístupné přímo na místě, a to v počtu až 500 000 svazků. Kromě toho NTK nabízí 1 286 studijních míst, 448 relaxačních míst (z toho 33 ve venkovních atriích), 18 týmových studoven či 29 individuálních studoven. Nová budova poskytla knihovně prostor nejen pro moderní služby, ale i pro pořádání konferencí, výstav a dalších kulturních aktivit.

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Komentáře

comments