Nejlépe Vámi hodnocené fotografie Prahy na FB pro rok 2014 - VASFOTOGRAF.COM

Nejlépe Vámi hodnocené fotografie Prahy na FB pro rok 2014

Toulky Prahou 2014

V roce 2014 jsem se s Vámi prostřednictvím FB podělil o 414 fotografií z Prahy a jejích kouzelných zákoutí.

Vybral jsem z nich ty pražské motivy, které byli pro Vás nejzajímavější (získaly nejvíce Like na FB profilu VASFOTOGRAF.COM).

Nahlédněte a připomeňte si, co se Vám v roce 2014 líbilo.